Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

18:08
2144 3859
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaHypothermia Hypothermia

February 09 2020

19:05
0253 fa4f 500
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
19:03
Kobieta rodzi się gwiazdom podległa i kwiatom
— Juliusz Słowacki
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
19:03
5696 a6d2 500
Reposted fromjazziee jazziee vianiskowo niskowo
19:02

Do tego zamówiłem sałatkę z kurczakiem, a dostałem samą sałatę.
Reposted fromSardion Sardion viahekate hekate
19:00
5848 ce26 500
Reposted fromfuckingspecial fuckingspecial viahesiamela hesiamela
18:59
Szczęśliwa jestem tylko tutaj, gdzie się uczę i muszę o tym myśleć; albo kiedy czytam; albo w kinie. No i w łóżku. Jestem szczęśliwa tylko wtedy, kiedy zapominam, że żyję.
— John Fowles
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
18:58
4645 1962
can be a good/positive thing or a bad/negative thing
Reposted fromrubinek rubinek viahekate hekate
18:58
4596 257c 500
Reposted fromstolpstein stolpstein viahekate hekate
18:58
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatransfuzja- transfuzja-

January 28 2020

21:13
7799 1e5f 500
Kraków
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaLuukka Luukka
21:12
5900 1cfc
Only 90s people will understand ...
21:11
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
21:10
4033 c33b
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadivi divi
21:10
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viadivi divi
21:09
0145 2905 500
Reposted fromregcord regcord viaLuukka Luukka
21:09
6282 df9b 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viadivi divi
21:08
7095 26ee 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadivi divi
21:05
21:04
0517 e6df 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawujcioBat wujcioBat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl