Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

18:52
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
18:52
18:36
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaRozaa Rozaa
18:25
6728 ad2b 500
Reposted fromfreakish freakish viaRozaa Rozaa
15:17
1312 cdab 500

sheepkind:

viralthings:

The woman I’m planning to marry showed me this pebble that looks like a guitar pick and with an entirely straight face said “it’s for rock music.”

marry her faster

Reposted fromlizrocks lizrocks viaeternaljourney eternaljourney

August 04 2017

05:24
1666 8443 500
Peaky Blinders (2013 - )
05:23
raz dwa trzy dziś na serce zejdziesz ty.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

August 03 2017

22:17
7741 5486
Reposted fromtfu tfu viaawakened awakened
05:30
9399 1ea3
Reposted fromkarahippie karahippie viahesiamela hesiamela

August 02 2017

10:13
Reposted frombluuu bluuu
10:12
10:11
10:11
7485 62bd
Women's fashion in every year from 1784-1970
https://imgur.com/a/J3BiD
Reposted fromgruetze gruetze viacoolstorybro23 coolstorybro23
10:11
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
10:09
7204 0470 500
Reposted fromlyder lyder viacoolstorybro23 coolstorybro23
08:14
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacudoku cudoku

August 01 2017

13:11
1685 9b5a 500
Reposted frommontak montak viakotfica kotfica
13:11
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viakotfica kotfica

July 24 2017

22:55
22:54

Andrzej Morsztyn - Na krzyżyk na piersiach jednej panny

O święta mego przyczyno zbawienia! Któż cię wzniósł na tę jasną Kalwaryją, Gdzie dusze, które z łaski twojej żyją W wolności, znowu wsadzasz do więzienia, Z którego, jeśli już oswobodzenia Nie masz, i tylko męki grzech omyją, Proszę, niech na tym krzyżu ja pasyją I konterfektem będę do wytchnienia. A tam nie umrę, bo patrząc ku tobie Już obumarła nadzieja mi wstaje I serce rośnie rozgrzane piersiami. Nie dziw, że zmarli podnoszą się w grobie, Widząc, jak kiedyś ten, co żywot daje, Krzyż między dwiema wystawił łotrami.
Reposted frompanpancerny panpancerny viapoezja poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl