Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2017

01:32
6314 6fc4
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viaalicemeow alicemeow
01:31
3432 a021 500
Reposted fromstroschek stroschek viaalicemeow alicemeow
01:30
Idziemy spać, ja i mój cień. Prawda że idziemy?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

July 05 2017

14:07
Co się wysłało, to się nie odwyśle.
— historia pewnego mejla
14:07
7226 03eb 500
Reposted fromcorvax corvax viakotfica kotfica
08:51

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski

July 04 2017

22:22
6964 883d 500
Reposted fromoll oll viaelinela elinela
22:17
1687 01d7
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaclerii clerii
22:15
People say that they love you, but what they really mean is they love how loving you makes them feel about themselves. 
— To the Bone
Reposted frompsychodelik psychodelik viasugarvenom sugarvenom
22:14
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viasugarvenom sugarvenom
22:14
6192 c840
Reposted fromnazarena nazarena viasugarvenom sugarvenom
22:12
Kiedy ktoś powie, że coś jest prawdą, zapytaj: "Jakie masz na to dowody?". Jeżeli Twój rozmówca nie potrafi udzielić dobrej odpowiedzi, zastanów się dwa razy, zanim uwierzysz w jego słowa".
— Richard Dawkins w liście do swojej 10-letniej córki, "Dawkins - Introdukcja", Newsweek 50/13
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
22:12
Reposted frommarysia marysia viagdziejestola gdziejestola
22:10
7276 b89a 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viamontak montak
22:08
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viadusz dusz
22:07
8647 4895
Reposted fromkarahippie karahippie viamontak montak
22:06
4510 7ed6
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viadusz dusz
22:04
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky viaasylopath asylopath
21:58
0163 2651 500
Reposted fromnyaako nyaako viaeternaljourney eternaljourney
21:57
1868 170e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl