Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

19:53

Głos

Kaleczą się i dręczą
milczeniem i słowami
jakby mieli przed sobą
jeszcze jedno życie

czynią tak
jakby zapomnieli
że ich ciała
są skłonne do śmierci
że wnętrze człowieka
łatwo ulega zniszczeniu

bezwzględni dla siebie
są słabsi
od roślin i zwierząt
może ich zabić słowo
uśmiech spojrzenie

Tadeusz Różewicz
Reposted fromcudoku cudoku
17:08
4677 531b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadivi divi
17:07
5030 f670 500
reply
Reposted fromvolldost volldost viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
17:07
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
17:06
4211 3f39 500
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viaalliwantisyou alliwantisyou

December 03 2017

14:20
2400 2689
Reposted fromLane Lane viaDagarhen Dagarhen
11:49
4211 3f39 500
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viakotfica kotfica
11:48
4918 eb66
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola

December 02 2017

22:22
2535 2af7 500
22:20
Reposted fromzelbekon zelbekon viairmelin irmelin
22:20
1794 7fb0
Reposted fromcountingme countingme viairmelin irmelin
22:19
4522 ef87 500
Reposted fromawezone awezone viairmelin irmelin
22:19
4363 ea4d
Reposted fromMuppet Muppet viairmelin irmelin
22:19
8865 6025
Reposted fromlevindis levindis viazurawianiaczka zurawianiaczka
22:19
6115 3619
Reposted frombun bun viablackheartgirl blackheartgirl
22:18
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viablackheartgirl blackheartgirl
22:17
4127 f314 500
Reposted fromtfu tfu via21Luna12 21Luna12
21:19
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
21:19
6963 ab74 500

Chiński krzaczek
- gdy pragniesz kogoś tak mocno,
że jednym dniem tęsknoty wypełniasz trzy lata jesieni
Reposted fromEmisja Emisja viawonderwall wonderwall

December 01 2017

11:49
9760 f5bb
Reposted frommiktoria miktoria viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl