Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

21:51
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viaTryToRememberrr TryToRememberrr
21:50
4275 1592
Reposted fromluvsick luvsick viacoolstorybro23 coolstorybro23
21:47
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
21:45
3806 5e5a
Reposted fromhimerra himerra viacoolstorybro23 coolstorybro23
21:31
4445 4713
Reposted fromfriends friends viaStoneColdSober StoneColdSober
21:27
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć- zaczyna niszczyć samego siebie.
— Ryszard Kapuściński
21:26
2695 4459 500
Reposted fromfelicka felicka viaStoneColdSober StoneColdSober
21:12
2426 b880
Reposted from009 009 viasewkagold sewkagold
21:12
7022 7641 500
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
21:11
21:10
Reposted fromciarka ciarka viaasylopath asylopath
21:10
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viapersona-non-grata persona-non-grata
21:09
8687 b982
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
21:08
0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek vialaparisienne laparisienne
20:50
-czyta poezję. -serio? -nie możesz tak sobie wchodzić i przeglądać jej rzeczy. -no tak, ale jestem pod wrażeniem po prostu.
— super brat
Reposted fromsewkagold sewkagold
20:50

30/2015

Erotyk dla następcy – Bohdan Urbankowski

I

Przeprowadź ją przez pokój 
niby ścieżką wśród lasu 
na stole 
zapal różę 
dobrą jak nocna lampka

Potem 
rozbieraj ją delikatnie 
z obronnych gorsetów 
z zaciśnięcia rąk 
drżenia ramion ... 
Otul szeptem.

A jeśli kiedyś 
wybiegnie nagle z pokoju 
biegnij za nią 
nie pozwól 
ukryj jej twarz 
w swych wielkich rękach 
mów słowa 
dużo słów 
te wszystkie 
których ja zapomniałem 
których się wstydziłem

Proszę cię 
ty 
którego nienawidzę 
który przyjdziesz po mnie 
by z jej drobnych piersi 
zdrapać ślady mych rąk 
rozchylić jej kolana 
proszę cię 
bądź dla niej dobry

II

Nie wiesz 
że będziesz kochał mnie 
że powie ci słowa 
wypróbowane ze mną 
że w jej włosach 
poczujesz mój oddech 
na jej brzuchu 
napotkasz nocą 
moje ręce

I jeśli czasem 
wciągając cię w siebie 
aż do zachłyśnięcia 
pomyli nasze imiona - 
nie myśl o mnie z nienawiścią

to ja 
uczyłem ją jak dziecko 
nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał 
to ja 
czasem jeszcze mówię do ciebie 
wtedy 
myślałem 
że mówię tylko do niej

III

Twój cień w jej oczach 
to mój cień

jej głos pełen niepokoju 
to mój głos

gdy ona cofa się z lękiem 
ja powracam 
pamiętaj

na każde twoje słowo 
zbyt ostre

na każdy gest 
nie dość szczery 
ja powracam 
pamiętaj

I jeśli kiedyś sama 
zapłacze nocą 
nie wchodź do jej pokoju 
już ja 
będę przy niej

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
20:46
8307 992f 500
Reposted frompiehus piehus viasewkagold sewkagold

April 19 2017

16:17
2769 c52b
Reposted fromdreamadream dreamadream viaelinela elinela
16:16
1224 0c51
Reposted fromadzix69 adzix69 viaelinela elinela
16:14
5344 d237
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl