Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

23:12
6172 2094 500
23:11
" - A skad pan wie, czy ktos kocha czy nie? Po czym to poznaje? - Po deszczu. Jezeli sie budze i pada deszcz, a ja mowie: 'Nic to, ze pada' - to znaczy, ze jestem zakochany." 
~ Jaroslaw Borszewicz
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
23:10
Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, a świat był w ogniu i chaosie - nic nie powinno napawać Twojej duszy niepokojem, gdyż Bóg jest z Tobą.
— św. Ojciec Pio
Reposted fromupinthesky upinthesky via12czerwca 12czerwca
23:04
3390 523c 500

June 13 2017

20:39
20:38
20:38
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viabelatrix belatrix
20:37
Kobiety mają swoje wewnętrzne, tajemnicze życie i mogą popełniać czyny całkowicie niezrozumiałe dla mężczyzn.
— Sherlock Holmes
20:36
1974 efaf
Reposted fromkarahippie karahippie viacorazblizej corazblizej

June 12 2017

11:20
1292 3b36 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaasylopath asylopath
11:20
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaasylopath asylopath
11:20
5343 eb8c
Reposted fromsosna sosna viaasylopath asylopath

June 11 2017

17:08
2442 536e
Reposted fromOfficialBae OfficialBae vialaparisienne laparisienne
17:07
8616 6a54 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialaparisienne laparisienne
17:06
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra vianosiemka nosiemka
17:04
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viamidnightlover midnightlover
17:02
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
17:01
5790 d79e 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaasylopath asylopath
17:00
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viaasylopath asylopath
06:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl