Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2019

17:33
6939 6828 500
sojusz
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viadivi divi
17:16
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viadivi divi

October 08 2019

21:20
2716 1358
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelinela elinela
21:19
21:19
6805 1e5e
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell

October 02 2019

21:18
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromstylte stylte viaaggape aggape

September 29 2019

20:37
0993 ce4c
Wisława Szymborska, Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
Reposted fromRowena Rowena vianiskowo niskowo

September 10 2019

16:56
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
16:55
0476 3861 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation
16:53
4653 1664
Reposted fromdiicap diicap viainsanedreamer insanedreamer
16:52
4226 3533 500
Bieszczady, Poland 
Reposted fromSylvka Sylvka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

September 07 2019

16:16
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot vianiskowo niskowo
16:15
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak vianiskowo niskowo
16:14
4985 bfce 500
Reposted frompiehus piehus vianiskowo niskowo
16:14
5087 74b8 500
Reposted fromikhakima ikhakima
16:13
Reposted fromtwice twice viawiksz wiksz
16:13
06:35
06:34
06:34
3066 9bf5 500

theheadlesswoman:

Witchfinder General (Michael Reeves, 1968)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl