Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

21:35
3287 fdba 500
Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
21:30
7464 49df
Reposted fromSapereAude SapereAude viaMaryiczary Maryiczary
06:08
9726 908f 500

October 16 2017

22:52
22:29
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran viaStoneColdSober StoneColdSober
22:29
8023 6407
Reposted fromDoopamina Doopamina viaStoneColdSober StoneColdSober
22:28
7729 5eb5
Reposted fromporcja porcja viamaczowka maczowka
19:45

October 15 2017

14:42
Problemem nie jest problem. Problemem jest twoje podejście do problemu. 
— Jack Sparrow
Reposted frombezsenna bezsenna viadivi divi
14:42
Reposted fromiminlove iminlove viadivi divi
14:41
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viaoutoflove outoflove
14:38
Bium (koreański)- puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
Reposted fromavooid avooid viadivi divi
14:37
1320 9adc
Reposted frommyname myname viadivi divi
14:37
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
14:36
<<Wszedłem do pokoju i powiedziałem, że ewentualnie wybrałbym filologię polską, ponieważ pragnę w przyszłości zajmować się literaturą i ojciec, usłyszawszy nowinę, złapał leżącą akurat pod ręką "Czarodziejską górę" i wyrżnął nią o ścianę. Potem złapał stojący na stole radziecki budzik i wyrżnął nim o ścianę. Budzik rozsypał się w proch, "Czarodziejskiej górze" prawie nic się nie stało. Czas przestał istnieć, literatura ocalała>>.
— Jerzy Pilch
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viadivi divi
14:35

October 13 2017

14:15
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaasylopath asylopath
12:57
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viadivi divi

October 12 2017

20:26
7325 676a 500
Reposted fromnudityandnerdery nudityandnerdery viadivi divi
20:26
3456 5c42
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl