Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2018

06:30
4202 1150 500
Reposted fromTamahl Tamahl viazupamarzen zupamarzen

November 11 2018

07:06
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viacudoku cudoku
07:05
Bez tej miłości można żyć,
mieć serce suche jak orzeszek,
malutki los naparstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń,
na własną miarę znać nadzieję,
w mroku kryjówkę sobie uwić,
o blasku próchna mówić "dnieje",
o blasku Słońca nic nie mówić.

Jakiej miłości brakło im,
że są jak okno wypalone,
rozbite szkło, rozwiany dym,
jak drzewo z nagła powalone,
które na płytko wrosło w ziemie,
któremu wyrwał wiatr korzenie
i jeszcze żyje cząstką czasu,
ale już traci swe zielenie
i już nie szumi w chórze lasu?

Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.
Nie będę jak zerwana nić,
odrzucam pusto brzmiące słowa.
Można nie kochać cię - i żyć,
ale nie można owocować.
— Wisława Szymborska, "Gawęda o miłości ziemi ojczystej"
Reposted fromcudoku cudoku

November 10 2018

16:21
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman vialottibluebell lottibluebell
15:23
1289 1c13 500
Reposted fromgarazowka garazowka viaklaudialucja klaudialucja

November 09 2018

16:09
4209 f151
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahardkorwey hardkorwey
16:07
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
16:00
0957 8c7f
Reposted fromzie zie viayourhabit yourhabit
15:42
15:41
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viaskrzacik skrzacik
15:40
4073 87a0 500
overthink
Reposted fromikari ikari viaciarka ciarka
15:37
Reposted frommr-absentia mr-absentia
14:24
gdyby diety działały, wszystkie kobiety byłyby szczupłe
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viabanshe banshe
14:24
4206 1e7c 500
Marcin Świetlicki,  Autobiografia. Nieprzysiadalność. Rozmawia Rafał Księżyk
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viacholera cholera
14:23
13:56
Reposted frombluuu bluuu viaskrzacik skrzacik

November 08 2018

22:20
22:17
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać
I złamiemy sobie serce
Niech skradziony weekend trwa.

Wiem, ze musisz wrócić
Przestań o tym mówić
Tańcz
— Dawid Podsiadło "Dżins"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaover-land over-land
22:06
1594 63d4 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
22:04
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl