Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

09:53
"Skarżę się na nijaczenie wszystkiego i sam jestem przykładem takiego nijaczenia."

Sławomir Mrożek
Reposted frominmann inmann viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
09:53
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viaMountainGirl MountainGirl
09:52
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaMountainGirl MountainGirl

May 19 2019

21:34
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMezame Mezame
21:33
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
12:17
9273 3121 500
Reposted fromRowena Rowena viaSkydelan Skydelan

May 18 2019

14:37
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

14:37
8444 de6f
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viabzdura bzdura

May 17 2019

15:45

May 16 2019

20:56
3822 1a2f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacoeurina coeurina
20:56

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba vialottibluebell lottibluebell
20:54
17:59
17:52
4110 af6d 500
Reposted fromowca owca viakreska-groteska kreska-groteska
17:50
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viahesiamela hesiamela
14:25
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
14:25
6373 8e2b 500
Reposted fromfungi fungi viainsanedreamer insanedreamer
12:55
2671 52a0 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viatransfuzja- transfuzja-

May 15 2019

20:21
9748 f3fc
Jesteś piękny!
Reposted fromvs vs viaxrudablondynka xrudablondynka
20:15
3830 9448 500
Reposted fromsavatage savatage viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl