Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

13:27
1958 b355
Reposted fromtgs tgs viakotfica kotfica

February 19 2018

18:43
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
17:10
Przez cokolwiek przechodzisz - po prostu przez to przejdziesz. To minie. Podziękuj już teraz. Przecież wiesz, że wkrótce pojawi się tęcza.
— Oprah Winfrey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo
16:49
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
16:48
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
16:48
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
16:23
- ile to już?
- jutro wieczorem będzie miesiąc.
- komuś tu nie przeszło.
- po czym wnosisz?
— heheszki przy herbacie.
Reposted fromPoranny Poranny
16:22
3637 1f19 500
Reposted fromprecelka precelka viaStoneColdSober StoneColdSober

February 18 2018

21:34

Najdziwniejsze w końcu świata jest to, że następnego dnia, miesiąc później, a nawet dwa lata po tym, kiedy zawaliły się wszystkie plany, nadzieje i marzenia, nadal trzeba żyć, podejmować decyzje, a nawet planować, choćby obiad. 

— Katarzyna Leżeńska - "Studnia życzeń"
21:32
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted frommessinhead messinhead viazapachsiana zapachsiana
21:28
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
21:20
9384 2009 500

February 17 2018

18:51
3427 8e35 500
Reposted fromzie zie viapiehus piehus

February 16 2018

17:47
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viakotfica kotfica
17:44
9835 b03e
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo
17:42
8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiskowo niskowo
17:41
(...) jakby chcieli nadrobić te wszystkie lata niespojrzeń, niespotkań, niedotknięć·
— Radek Kobierski " Ziemia Nod" , str. 292
Reposted fromevedrien evedrien viapatronus patronus
17:36
17:35
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk - "Bieguni"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
17:34

Była raczej chłodną osobą. Nie okazywała uczuć. Trzymała je zamknięte w swoim umyśle. To nie tak, że nie chciała ich komuś dać. Miłość była jej zawsze bardzo bliska. Obawiała się jedynie, że uczucia porwą jej wszystkie rozsądne myśli tak jak rwąca rzeka porywa wszystko co spotka na swojej drodze. Albo że rozpłynie się jak lody waniliowe rozpływają się w letnie, słoneczne południe. A jego obecność tak na nią działała. Rozumiesz, ciężko się zamarza gdy dookoła tyle ciepła.

— - Aleksandra Steć
Reposted fromfreedomlover freedomlover vialetha0 letha0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl