Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

05:35
4859 a77d

August 09 2017

22:15
6251 fb00 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawhiten0ise whiten0ise
22:15
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaholymoly holymoly
13:07
Podsumowując, można by pokusić się o stwierdzenie, że na świecie istnieją dwie rasy ludzi, lecz tylko w tym jednym sensie: "rasa" ludzi przyzwoitych oraz "rasa" tych, którzy nie wiedzą, czym jest przyzwoitość.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viadojenka dojenka
13:06
Reposted fromgabor gabor viadojenka dojenka
13:06
6706 61a4
Reposted fromborderme borderme viadojenka dojenka
13:06
Odwaga to bycie szczerym z samym sobą.
— Mr. Robot
13:06
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromcorvax corvax viasugarvenom sugarvenom
13:06

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viasugarvenom sugarvenom
13:05
Mają wszystkie rzeczy na świecie, ale za to nic interesującego do powiedzenia.
— Helen FitzGerald – Jedyne wyjście
Reposted fromnyaako nyaako viasugarvenom sugarvenom
10:08
7440 6f17

Beat the Dad

Reposted frommyry myry viayanek yanek

August 08 2017

22:00
19:10
9060 860d
Reposted fromxmartii xmartii viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
19:09
9598 c5cf
19:01
19:00
Zaw­sze rzu­caj się na głęboką wodę, tam
da­lej jest do dna. 
18:58
2365 1382
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaalicemeow alicemeow
18:58
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viaalicemeow alicemeow
18:57
18:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl