Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2019

11:28
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll

January 17 2019

17:04
7165 f02a
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viairmelin irmelin
17:03
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
17:03
8655 0b5e 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
17:02
4947 375c 500
Reposted fromfilo86 filo86 viairmelin irmelin
17:01
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin

January 16 2019

21:11
0523 e728 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
15:32
4951 c9e0 500
Reposted fromtichga tichga viaOnly2you Only2you
15:13
9683 514c 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vianieobecnosc nieobecnosc
15:13
15:12
0379 415b 500
It's ME3 all over again
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaikari ikari
15:08
8747 78d8 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaOnly2you Only2you

January 15 2019

17:54
9880 4415 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viacomiendolirica comiendolirica

January 14 2019

14:06
0253 8fb2 500
Reposted fromRowena Rowena
14:06
0254 f005
Reposted fromRowena Rowena
14:06
0139 6f26 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viagrarzynka grarzynka
14:04

Wiktor Woroszylski - PAŃSTWA FASZYSTOWSKIE

Niedługo po wojnie 1914-1918 w Europie powstały pierwsze
państwa faszystowskie W tych państwach
słońce wschodziło i zachodziło o normalnej porze opromieniając
dachy domostw i wzgórz zieloną spadzistość W oborach
łagodnie ryczało bydło Matki o świcie
budziły dzieci całując je w czoło Ojcowie wracając z pracy
ze znużeniem radosnym w kościach wdychali
dym domowego ogniska zaś po obiedzie
zasypiali w fotelu bądź też majsterkowali wytrwale bądź też
muzykowali z zapałem Dzieci
bawiły się w klipę w klasy i w chowanego Małym
dziewczynkom rosły piersi i dziewczynki z dnia na dzień
zamieniały się w duże dziewczyny wypełnione szeptem
szmerem jak drzewa w lesie chichotem nagłym na którego
dźwięk chłopcom zasychało w gardle W letnie wieczory
na firankach podświetlonych od wewnątrz schodziły się cienie
rozchodziły i znów schodziły miłośnie Zaś zimą
kochankowie łowili ustami parę z ust w ośnieżonych ogrodach
I jeszcze można wspomnieć o kotach wyginających się w kabłąk o wróblach
wzlatujących nad jezdnią o staruszkach na przyzbie o kwiatach
ciętych i doniczkowych o pielęgniarkach
podających chorym termometr o ludziach z miotłą
zamiatających ulice O drewnie
rozsychającym się bruździe w polu wilgotnej wietrze
w zaroślach I jeszcze można
wiele wymienić zjawisk świadczących że

Albowiem nie było znaków na niebie komet żałobnych
wody w krew zamienionej krzaków płonących albowiem
życie biegło zwyczajnie więc naprawdę w państwach tych
wielu było ludzi zwyczajnych i ludzi dobrych i takich którzy
nie wiedzieli o niczym i którym
nie przychodziło na myśl i którzy
nie czuli się współwinowajcami i którzy
nie mieli z tym nic wspólnego i którzy nawet
nie czytali gazet lub też czytali niedbale zajęci
myślami o tym że trzeba naprawić
przeciekający dach oddać
buty do szewca oświadczyć się wypić
kufel piwa wymieszać farby zapalić świeczkę i którzy
naprawdę nie dostrzegali strachu w oczach sąsiada nie
słyszeli drżenia w głosie pytającego o drogę nie
dostrzegali różnicy nie słyszeli
głosu w sobie albo skoro
domyślali się czegoś nie mogli nic zrobić i pocieszali się
mówiąc My przynajmniej
nie robimy nic złego żyjemy jak żyliśmy zawsze Co było prawdą

A jednak były to
państwa faszystowskie

Reposted fromart-modalna art-modalna
14:00
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena
14:00
0268 2273 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
13:58
0211 7ad8 500
Masculin Feminin
Reposted fromPoranny Poranny viaEkran Ekran
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl