Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

21:51
6216 e7be
21:50
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
21:42
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viapixielark pixielark
13:49
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viaasylopath asylopath
13:35
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viagdziejestola gdziejestola

March 23 2017

21:23
8925 fc80
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoblivions oblivions
21:22
6920 b889
Reposted fromherside herside viaoblivions oblivions
21:15
9336 9a12
Reposted frombabyface babyface viaburnmyshadow burnmyshadow
21:15
Osiągasz to, w co wierzysz
Przyciągasz to, czego pragniesz
Reposted fromjustjustjust justjustjust viaSkydelan Skydelan
21:12

Kilkunastu kobietom w jednej z dużych korporacji zadano pytanie:
„Która z Was kocha swojego męża”? – Wszystkie podniosły ręce.

Zadano więc drugie pytanie: „Kiedy ostatni raz powiedziałaś mężowi, że go kochasz”?

Część kobiet odpowiedziała, że dziś, część, że wczoraj, a sporo, że niestety nie pamiętają.

Następnie polecono im wziąć telefon i wysłać mężowi taki oto krótki tekst:
„Kocham cię, Kochanie”

Po wysłaniu SMS-ów kobiety wymieniły się telefonami i głośno odczytywały przychodzące wiadomości.

Oto kilka odpowiedzi: (pisownia oryginalna)

- Kim jesteś?
- Nie, nie odblokuje Ci karty kredytowej.
-Matko moich dzieci, chora jesteś?
- Ja też Cię kocham.
- Nie rozumiem, nawąchałaś się czegoś?
- Na pewno pod dobry numer napisałaś?
- Nie nawijaj , tylko powiedz mi, ile potrzebujesz?
- No nie!!! Czy ja śnię?
- Jeśli nie powiesz mi, do kogo miałaś to wysłać, to cię zamorduję!
- A mówiłem ci, żebyś tyle nie piła!
- Czego byś nie chciała, moja odpowiedz brzmi- NIE!”
- Co nawywijałaś z samochodem?
-Nie stać nas na remont mieszkania i nowe meble co rok.
-Tak, możesz wyjść dziś z koleżankami na ploty.
- Pogięło Cię ???

FB   Rzeka Życia

Reposted fromtinks tinks viabadblood badblood
21:11
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabadblood badblood
21:10

GILLES […] Jakim jest pani typem kobiety?

LISA Pańskim?

GILLES Potwierdzam. […] Proszę mi odpowiedzieć: jakim jest pani typem kobiety? Zimna, nieśmiała, umiarkowana, zabawowa, rozpustna? Chcę wiedzieć, czy mam nalegać czy nie, czy rzucić się na panią— na co mam wielką ochotę — czy raczej zachować dystans. Słowem, jakim jest pani typem kobiety, znaczy: Czy jest pani gotowa iść do łóżka już pierwszego wieczoru?

LISA A jak pan sądzi?

GILLES Ja jestem gotów.

LISA Który mężczyzna nie jest?

GILLES A pani?

LISA Ja nie należę do tego typu mężczyzn.

GILLES Nie ma pani ochoty?

LISA Mam.

GILLES Rozumiem. Odmawia pani tylko dlatego, żebym później, w czasie jakiejś sceny, nie mógł oskarżyć pani o to, że jest łatwa i oddaje się pierwszemu napotkanemu mężczyźnie.

LISA Przepowiada pan nam uroczą przyszłość.

— Éric-Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromhippocampus1987 hippocampus1987 viabadblood badblood
21:09
0141 8966 500
Reposted fromcavovo cavovo viabadblood badblood
21:09
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viabadblood badblood
21:09
6046 571a
Reposted fromtheoffice theoffice viabadblood badblood
20:53
18:57
6304 7d4a 500
Reposted fromRaphayella Raphayella viaelinela elinela
18:57
18:56
Ludzie zostali stworzeni do tego, by być kochani, a rzeczy do tego, aby być używane. Powodem, przez który na świecie panuje chaos, jest to, że rzeczy są kochane, a ludzie używani.
— Paweł Leśniak
18:55
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viabelatrix belatrix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl