Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

22:25
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viakrimson krimson
22:22
6254 3e8e 500
standard
22:22
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viazouza zouza
22:21
4282 9834
"you didn't see those posts. the hard drive crashed and there were some corrupt backups."
Reposted fromyetzt yetzt viallankru llankru
22:20
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero viaasylopath asylopath
21:18

aslyium:

okay but my soulmate has to be on one of those 7 planets, no doubt

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:14
tumblr_mikwkclV9A1rm3o6oo5_500 tumblr_mikwkclV9A1rm3o6oo1_500 tumblr_mikwkclV9A1rm3o6oo4_500 tumblr_mikwkclV9A1rm3o6oo3_500 tumblr_mikwkclV9A1rm3o6oo7_500

koreaunderground: Jindo Island, in South Korea, is host to one of the world’s most amazing natural phenomenons, called the Moses Miracle. Two times a year, at the beginning of May and in the middle of June, the waters between Jindo and Modo islands split and create a causeway 2.8 km (1.7 miles) long and 40 meters (131 feet) wide. The path lasts for roughly an hour and allows people from both places to meet halfway and celebrate.

19:38
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy vianiemaproblemu niemaproblemu
19:28

Nie wierzę, że ktoś odczuwa mój brak, bo dla tej, której chciałbym brakować, nie znaczę nic.

— Arno Strobel
Reposted fromNajada Najada vialaparisienne laparisienne
18:47
0286 1aad
Reposted frominstitches institches vialaparisienne laparisienne
18:14
9416 db37
Reposted fromzie zie vialaparisienne laparisienne
18:14
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
18:14
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
18:14
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
17:06
9586 d6b1
Reposted frommyname myname viacoolstorybro23 coolstorybro23
16:56
14:37
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viabadblood badblood
14:37
Spytałem zebrę
jesteś białą zebrą w czarne paski
czy czarną zebrą w białe paski?
A zebra odpowiedziała:
a Ty jesteś hałaśliwym człowiekiem z cichymi dniami
czy cichym człowiekiem z hałaśliwymi dniami?
Jesteś bałaganiarzem, który czasami bywa pedantem
czy pedantem, który bywa bałaganiarzem?
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny
czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
Nigdy więcej nie zapytam zebry o paski
— Shel Silverstein
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
14:34
6728 f349

need.

Reposted fromkattrina kattrina vialaparisienne laparisienne
14:33
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl