Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

18:47
18:35
8101 3484 500
Reposted fromloveproof loveproof via8agienny 8agienny
18:33
5754 1c5e 500
Reposted fromteijakool teijakool viamolotovcupcake molotovcupcake
18:31
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
18:29
18:28
18:28
5728 84a9
Reposted fromkarahippie karahippie viabelatrix belatrix
15:24
5233 20d1 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement vianiskowo niskowo

July 21 2019

18:12
2190 f80a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagrarzynka grarzynka
18:09
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

July 18 2019

15:33
1911 1df7 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viaaggape aggape
15:32
Reposted fromDennkost Dennkost viazupson zupson
15:31
Dzisiaj po latach śmiem twierdzić, że fajnie jest, jeśli człowiek przeżyje takie swoje bankructwo - czy to będzie mentalne, finansowe czy jakiekolwiek. To go buduje. I jeśli przetrwasz taką życiową próbę, to nic już nie będzie w stanie tobą tąpnąć. Oczywiście jeżeli nie bierzemy pod uwagę miłości, której do końca przecież nie zdefiniowaliśmy.
— Katarzyna Miller - "Męskie sposoby na damskie rozmowy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazupson zupson
15:31
To jest ten dzień w którym spieprzyłam i nie mogę przestać płakać. Nie przez chłopaka, nie przez przyjaciół, przez nikogo, wiesz, to jest ten dzień ,że przez siebie. 
— skydelan.soup.
Reposted fromSkydelan Skydelan viazupson zupson
15:31
2566 717c 500
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia
15:30
2656 709c 500
Reposted fromtichga tichga viaHypothermia Hypothermia
15:30
2867 2345 500
Reposted fromerq erq viaHypothermia Hypothermia
14:28
9049 6154
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
14:27
2371 43b5 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaparisienne laparisienne

May 26 2019

18:05
5449 a44d
Reposted fromwallofsalt wallofsalt viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl