Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

20:57
Jest takie ludowe powiedzenie: „Dziurki nie zrobi, a krew wypije”. To dość dobrze oddaje istotę biernej agresji - atakuje się kogoś, poniża czy pozbawia czegoś, ale tak żeby nie było widać "dziurki" czyli by uniknąć ryzyka otwartego konfliktu. Taki agresor nie chce dać się złapać na swojej agresywności, "zamazuje" intencje, wobec tego nie zawsze można podjąć z nim uczciwą rozmowę czy negocjacje. Bierną agresją bywa też milczenie, pomijanie. Potocznie czasem mówi się w tym kontekście o obłudzie, "cichej wodzie" czy świętoszkowatości.
Zofia Milska-Wrzosińska
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
16:56
3094 3c54 500

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa vianieobecnosc nieobecnosc
16:56
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate vianieobecnosc nieobecnosc
16:42
2375 96eb 500
16:41
2577 9f3d 500
Reposted fromneon neon viakrainakredek krainakredek
16:39
8739 fbe9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagitarowaaaA gitarowaaaA

March 10 2019

21:55
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć jakie było pytanie.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLuukka Luukka
16:52
16:52
1978 0e11 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaSkydelan Skydelan
16:51
16:49
3094 3c54 500

fausses-apparences:

flamande:

The Hermitage Museum. Saint Petersburg, Russia. 10/04/2015

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viaczesciczolem czesciczolem
16:48
1851 8feb 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaters laters

March 09 2019

17:40
0210 bf1a 500
Reposted fromsoftboi softboi viawakemeupx wakemeupx
16:58

March 08 2019

15:40
15:39
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabeltane beltane
15:31
0693 2b86 500
- dr. Mae Jemison
Międzynarodowy Dzień Kobiet 2019 - grafika Google Doodle
15:31

Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.

15:30
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viabeltane beltane
15:30

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl